Zajęcia z tablicą interaktywną

Jest to pomoc dydaktyczna, wspomagająca pracę nauczyciela. Pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafo – motorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć ,słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny jest przez nas starannie dobrany i dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych.
Tablica interaktywna współpracuje z komputerem i z projektorem multimedialnym, który ze względu na swoje właściwości konstrukcyjne nie stwarza zagrożenia dla narządów wzroku. Sama tablica działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą pisaka lub dotyku.