Zajęcia katechetyczne

Oparte są na zasadach chrześcijańskiego wychowania i promują biblijne wartości takie jak: uczciwość, prawdomówność, szacunek i miłość do innych, troska o dobro drugiego człowieka.

W oparciu o jasne zasady panujące w przedszkolu chcemy uczyć dzieci podejmowania mądrych decyzji i zachowywania się w taki sposób, aby mogły wziąć odpowiedzialność za siebie i troszczyły się o innych.