Zajęcia na dywanie interaktywnym

Magiczny Dywan ma wiele funkcji dzięki którym dzieci rozwijają się, kształtują, uczą się i doskonalą swoją wiedzę oraz umiejętności.
Zastosowanie Magicznego Dywanu na zajęciach lekcyjnych pozwala im przyswajać naukę poprzez zabawę. Do tego nabywają wiele umiejętności.

Praca na Magicznym Dywanie jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy, dostarcza potrzebnych wiadomości za pośrednictwem nośników informacji tj. dźwięku, obrazu.


Jest to więc nauczanie wielotorowe, które przyczynia się do uruchamiania różnorodnych aktywności ucznia: spostrzeżeniowej, intelektualnej oraz motorycznej.