Język angielski

W naszym przedszkolu kładziemy nacisk na naukę języka obcego, który jest niezmiernie ważny w rozwoju intelektualnym dzieci. Wiek przedszkolny jest najlepszym momentem na rozpoczęcie nauki języka obcego. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie, co pomaga osiągnąć najlepsze efekty nauczania. Treści nauczane w przedszkolu integrowane są z nauką języka angielskiego. W czasie zajęć wykorzystywane są także naturalne sytuacje takie jak: zabawa, wypoczynek, rekreacja, czy czynności higieniczne do włączania języka angielskiego. 

Nauce języka towarzyszą:
zabawy, gry, nauka piosenek, nauka wierszyków, oglądanie materiałów dydaktycznych


Wybrany przez nas programy nauczania języka angielskiego w przedszkolu:  "Time for English"

Innowacyjny, kompleksowy program, zgodny z podstawą programową MEN. Pierwszy program wykorzystujący potencjał środowiska przedszkolnego. Zajęcia językowe powinny dostarczać dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania i przyswajania języka podczas aktywnego badania świata w formie zabawy, ważne są ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka zawierające elementy ruchu, dźwięku i obrazu, nauka języka obcego w przedszkolu to przede wszystkim dobra zabawa, dziecko wystawione na działanie języka obcego może na początku reagować niepokojem i niechęcią do mówienia.

Szanujemy tak zwane ,"prawo dziecka do milczenia" (Silent Period). To, że milczy nie oznacza wcale, że się nie uczy. Na razie ,"nasyca się" językiem. Stosujemy metodę "Total Physical Response"- technika reagowania całym ciałem podczas nauki języka angielskiego.