Logopedia

Podczas codziennych zabaw i zajęć dydaktycznych realizowane są ćwiczenia logopedyczne wspierające prawidłowy rozwój mowy dzieci; ściśle związany z realizowaną edukacją językową.

Natomiast specjalistyczne zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających indywidualnej terapii prowadzone są przez logopedę.